Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do Európskeho parlamentu 2019

Voľby do Európskeho parlamentu 2019


 

Oznámenie Mesta Zvolen na základe usmernenia MV SR

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

V elektronickej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb t.j.  najneskôr do 3.5.02019.   Obec na tieto účely zverejňuje  na svojom webovom sídle e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí:

hlasovacipreukaz-ep2019@zvolen.sk

Elektronická žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

-  meno a priezvisko,

-    rodné číslo, ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, dátum narodenia, pokiaľ rodné číslo nemá pridelené,

-    štátnu príslušnosť,

-    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

-    korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Hlasovací preukaz bude zaslaný na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“


 

Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Elektronická e-mailová adresa na doručovanie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: delegackyokrsky2019@zvolen.sk


 

Informácie pre voličov o spracúvaní osobných údajovÚvodná stránka