Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Infolisty MsÚ

Infolisty Mestského úradu Zvolen vychádzali od od októbra 2007 do decembra 2014 ako štvrťročník. Vydavateľom Infolistov bolo Mesto Zvolen s kontaktnou adresou redakcie: Mestský úrad, odbor rozvoja mesta, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, 045/5303 253, infolisty@zvolen.sk, www.zvolen.sk. Infolisty boli registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3946/09 ako regionálna periodická tlač, vydávaná štvrťročne, v slovenskom jazyku, s nepravidelnými prílohami. ISSN 1339-257.

Cieľom Infolistov bolo poskytovať informácie o činnosti samosprávy a o živote v meste Zvolen a získavať spätnú väzbu od občanov. Redakčnú radu Infolistov tvorilo vedenie Mesta Zvolen (primátor mesta, prednosta MsÚ) a pracovníci odboru rozvoja mesta MsÚ Zvolen. Na tvorbe Infolistov sa podieľali autori príspevkov, grafik, ilustrátor a jazykový korektor. Infolisty boli nepredajné. Distribúcia Infolistov bola zabezpečená v tlačenej a elektronickej verzii. Tlačená verzia Infolistov bola distribuovaná zdarma do 17 000 poštových schránok domácností a bola dostupná na Mestskom úrade. Elektronická verzia bola uverejnená na webovej stránke www.zvolen.sk

 

Rubriky

  • Titulka – Úvodné slovo, Obsah, Prečítajte si,
  • Spravodajstvo – Doprava, Školstvo, Sociálne veci, Prevencia, Bývanie, Informačné technológie, Prostredie okolo nás,
  • Financie – Rozpočet mesta, Dane a poplatky, Dotácie,
  • Majetok – Ponuka majetku mesta na predaj a prenájom,
  • Projekty – Projekty mesta realizované z rozpočtu mesta a NFP,
  • Zápisnica – Zo zápisov zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
  • Váš názor – Anketa, Voľby, Napíšte nám,
  • Podujatia a zaujímavosti – Kultúrne a športové podujatia, Ocenenia mesta, Najlepší športovci mesta, Informačné centrum ponúka, Plagáty podujatí,
  • Vkladané prílohy – Kalendár letných podujatí, Novoročný pozdrav, Predstavujeme samosprávu.

 

Archív Infolistov

 


Úvodná stránka