Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Útulok Nádej

Útulok Nádej

Útulok Nádej

Sociálne služby v útulku Nádej sa v zmysle VZN č. 119/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby a jeho novelizácie č. 1 a novelizácie č. 2 poskytujú celoročne, pobytovou formou fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať na dobu určitú, maximálne na dobu 6 mesiacov .


Kapacita zariadenia: 22 klientov ( 10 žien a 12 mužov).

Prijímateľ musí:
a) mať trvalý pobyt na území mesta Zvolen
b) vlastniť doklady totožnosti t. j. občiansky preukaz
c) dokladovať výšku svojho príjmu (dôchodok, dokladovanie rozhodnutím o priznaní dôchodku)
d) mať aspoň dávku v hmotnej núdzi, preukáže rozhodnutím ÚPSVaR o jej priznaní

V útulku sa v zmysle § 26 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a § 21 novelizácie č. 1 a č. 2 VZN č. 119/2009 o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby
a) poskytuje
1. ubytovanie na určitý čas,
2. sociálne poradenstvo,
3. nevyhnutné ošatenie a obuv
b) utvárajú podmienky na
1. vykonávanie nevyhnutnej osobnej hygieny,
2. prípravu stravy,
3. pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
4. záujmovú činnosť,
5. socioterapiu
6. ergoterapiu /pracovnú terapiu/.

Úhrada za ubytovanie: 1,- Eur na deň, max. 31 Eur/mesačne.
 

Adresa: Útulku Nádej
Stráže 282/1 Zvolen
vedúci útulku: Bc. Peter Zátroch
Tel: 0915 515 991
E-mail: utulok@zvolen.sk
www.utuloknadejzvolen.estranky.sk

Tlačivo žiadosť o poskytnutie dočasného (núdzového) ubytovania je k dispozícií v Útulku Nádej Mesta Zvolen a na webovej stránke útulku.


 

Žiadosť o poskytnutie dočasného ubytovania v útulku Nádej.doc

útulok Nádejx.pdf(22.7 kB)útulok Nádej


Úvodná stránka