Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Prenájom predajných stánkov Vianočná dedina na Nám.SNP Zvolen formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje vos podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na prenájom predajných stánkov č. 1 až 8  na Nám. SNP Zvolen - Vianočná dedina, na dobu určitú od 25.11.2019 do 7.1.2020. Nájom  : pri stánkoch č. 1 a 2 je min. nájom 280,- Eur/za stánok a celú dobu nájmu a pri stánkoch č. 3 až 8 je min. nájom 100,-Eur/za stánok a celú dobu náujmu , účel nájmu : predaj horúce nealko a alko nápoje a sladké a slané wafle, príp. choco kebab, punč, varené víno, vlastné výrobky s vianočnou tématikou, sviečky, mäso a mäsové výrobky, mliečne a syrové výrobky, včelie produkty, oblátky, cukrovinky, domáce ťahané štrúdle, koláče, vianočné lahôdky, vianočné darčeky, remeselné výrobky a suveníry  v zmysle priložených podmienok obchodnej verejnej súťaže.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov na prízemí v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11, Zvolen formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov, miestností spolu o výmere 59,57 m2 na prízemí v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11,  Zvolen. Min. výška nájomného 100,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služby.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11, Zvolen (bývalá výroba kľúčov) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov, miestnosti č. 1.53 o výmere 7,87 m2 na prízemí v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11 (bývalá výroba kľúčov ) Zvolen. Min. výška nájomného 100,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služby.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov na I. poschodí v objekte na ul. Trhová súp.č. 1457/4, Zvolen formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov na I. poschodí v objekte na ul. Trhová súp.č. 1457/4, Zvolen, miestnosť č. 2.16 o výmere 16,45 m2 a prislúchajúci podiel na spoloč. priestoroch, spolu o výmere 22,10 m2. Min. výška nájomného 100,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky kancelárskych priestorov alebo prevádzky služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom predajného stánku č. 2 na Nám. SNP Zvolen ( ostatne užívaný na predaj občerstvenia) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na prenájom predajného stánku č. 2  na Nám. SNP ( viď snímka - ostatne užívaný na predaj občerstvenia ), na dobu neurčitú. Nájom min.    2 000,- Eur/rok , účel nájmu predaj tlače, umeleckých predmetov, cukroviniek, pekárenských výrobkov, nealkoholických nápojov, rýchleho občerstvenia do ruky - zapekanka, bageta, hot dog, doplnkového tovaru ( s výnimkou alkoholických nápojov a občerstvenia, ktoré vyžaduje prípravu mäsových výrobkov priamo v stánku ).

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 


Úvodná stránka