Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie

Zhodnotenie stavu a využívania bytového fondu mesta Zvolen

Podľa výsledkov sčítania obyvateľov, domov a bytov, ktoré sa uskutočnilo k 26. máju 2001 (SODB 2001), boli údaje za mesto Zvolen nasledovné.
Počet obyvateľov mesta Zvolen - 43 789 obyvateľov, sčítanie bolo uskutočnené v 18124 cenzových domácnostiach, z toho v rodinných domoch sa nachádzalo 2 609 (14 %) domácností, v bytových domoch sanachádzalo 15 416 (85 %) domácností a v ostatných budovách 99 domácností.

Bytový fond tvorilo 16 588 bytov, trvalo obývaných bolo 15 569 bytov (94 % z celkového počtu bytov).
Z trvalo obývaných bytov bolo:

- 4 132 (27 %) družstevných,

- 7 407 (48 %) vo vlastníctveobčana,

- 25 % bolo bytov v inom vlastníctve (vlastníctvo mesta, štátu,podnikov, iné).

Pred rokom 1945 bolo postavených 1 129 bytov (7 %), najviac až 13 645
bytov (88 %) sa postavilo v období 1945-1990 a po roku 2001 to bolo iba 795 bytov (5%).

Okres Zvolen patrí v rámci banskobystrického kraja k okresom s najvyšším počtom dokončených bytov (449 dokončených bytov v období 2003-2005). Od posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 do roku 2006 pribudlo v meste Zvolen 459 bytov.


Veľkosť bytu

- podľa izbovitosti bytu bolo:
o 1-izbových bytov 1 582 (10 %),
o 2-izbových bytov 4 966 (32 %),
o 3-izbových bytov 6 770 (44 %),
o 4-izbových bytov 1 577 (10 %),
o a 5- a viacizbových bytov 674 (4 %)
- priemerný byt mal 68,9 m2 celkovej plochy, 46,9 m2 obytnej plochy, 2,7 izieb a na 1
osobu pripadalo 16,9 m2 obytnej plochy.


Technické vybavenie bytu

- podľa spôsobu vykurovania:
o ústredné kúrenie diaľkové sa používalo v 76 % bytov,
o ústredné kúrenie lokálne 13 % (prevažne na plyn),
o etážové kúrenie 2 %,
o kachle 3 %,
o iné 6 %.
97 % bytov malo splachovací záchod a kúpeľňu alebo sprchovací kút. 100 % bytov bolo pripojených na elektrickú sieť, 80 % bytov na plyn, 97 % bytov na vodovod a kanalizačnú sieť, 2 % bytov používalo septik.


 

Program rozvoja bývania v meste Zvolen na obdobie 10 rokov

Program rozvoja bývania v meste Zvolen na obdobie 10 rokov
 BYVANIE-dokument-finale.pdf (117 kB) (117 kB)

 
 BYVANIE-priloha-finale.pdf (622.5 kB) (622.5 kB)

 


Úvodná stránka