Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Detské jasle

Detské jasle na Ul. 1. Mája č. 1 vo Zvolene

Detské jasle poskytujú starostlivosť o deti od 1 roka do 3 rokov. Starostlivosť a výchova v detských jasliach sa realizuje v priestranných a plne vybavených priestoroch, ktoré sú prispôsobené veku a potrebám detí v tichom a bezpečnom prostredí. Súčasťou zariadenia je veľká oplotená záhrada s pieskoviskami, hojdačkami a v letnom období aj s bazénom a nafukovacím zámkom. O výchovu a starostlivosť sa stará kolektív kvalifikovaných zdravotných sestier, ktoré zabezpečujú dennú starostlivosť, pravidelnosť jedla, spánku, pobytu vonku, hier a výchovy. Prostredníctvom výchov (rozumová, pracovná, hudobná, výtvarná, telesná) a aplikáciou didaktických a manipulačných hier sú u detí rozvíjané základy poznávania, zručností, reči a myslenia. Deti si osvojujú návyky, základy správania a kolektívneho spolužitia. Zdravotné sestry a vedenie detských jasieľ spolupracuje s rodičmi.

Adaptácia dieťaťa pred umiestnením v detských jasliach

Za účelom adaptácie dieťa na pobyt v detských jasliach je možné na základe dohody  medzi rodičmi dieťaťa a vedúcou detských jaslí umiestniť dieťa v detských jasliach aj pred dňom, ktorý je v rozhodnutí stanovený ako deň nástupu, a to najskôr päť pracovných dní pred dňom nástupu na  „adaptačný pobyt “. Adaptačný pobyt dieťaťa v detských jasliach sa realizuje v spolupráci s rodičmi dieťaťa, prípadne aj v ich prítomnosti.

Kapacita zariadenia: 35 detí

Žiadosť o umiestnenie dieťaťa eviduje vedúca detských jaslí.

Bližšie podmienky, rozsah a úhrady za starostlivosť poskytovanú v detských jasliach určuje Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 150 o podmienkach a rozsahu poskytovania starostlivosti v detských jasliach a úhradách za poskytovanú starostlivosť v detských jasliach, novelizácia č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 150 a novelizácia č. 2 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Zvolen č. 150

Úhrada za služby v mestských detských jasliach.

  • poplatok za starostlivosť o dieťa a stravu  vo výške 230,00 €/ mesiac. Poplatok v plnej výške rodičom prepláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako príspevok na starostlivosť o dieťa.
  • paušálny adaptačný poplatok za starostlivosť o dieťa a stravu vo výške 11,00 €/ deň,
  • paušálny poplatok za dieťa, ktoré je vylúčené z detských jaslí lekárom na dobu dlhšiu ako jeden kalendárny mesiac je 161,00 € mesačne. Zníženú platbu je možné uplatňovať najdlhšie 3 po sebe nasledujúce kalendárne mesiace.

Prevádzková doba:

Pondelok:       6:00 – 16:30

Utorok:            6:00 – 16:30

Streda:            6:00 – 16:30

Štvrtok:            6:00 – 16:30

Piatok:             6:00 – 16:30

Adresa:

Detské jasle
Ul. 1. Mája č. 161/1
Vedúca: Mgr. Jana Maceková
Tel. č.: 045/533 13 97
E-mail: jaslicky@zvolen.sk 

 


 

 

Detské jasle

Detské jasleDetské jasleDetské jasleDetské jasle
Detské jasleDetské jasleDetské jasle


Úvodná stránka