Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Doprava

Ako sa prepravovať v meste

MHD je v súčasnosti v meste Zvolen realizovaná spoločnosťou Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s. (SAD) spájajúca centrum mesta s okolitými sídliskami mesta Zvolen.

Doprava sa realizuje na na 15 linkách s celkovou dĺžkou 210 km spájajúcich centrum mesta s okolitými sídliskami. Priemerná vzájomná vzdialenosť zastávok cca 500 – 600 m, priemerné obsadenie autobusu 26 cestujúcich/spoj, a počet prepravených osôb za rok cca 10 100 000. Z hľadiska plošnej obsluhy mesta má autobusová doprava pomerne dobre rozložené zastávky MHD na území centrálnej mestskej zóny (300 - 500 m), v nadväznosti na nácestné zastávky prímestskej autobusovej dopravy SAD. Organizácia mestskej hromadnej dopravy na sídliskách je závislá na usporiadaní miestnej komunikačnej siete a možnostiach vedenia liniek k ťažiskám najväčších zdrojov a cieľov ciest cestujúcich hromadnou dopravou. V súčasnom období možno plošnú organizáciu liniek na sídliskách obytných zón hodnotiť ako postačujúcu, s pokrytím viac ako 80 % dopytu v 5-minútovej pešej dostupnosti.

Trasovanie liniek MHD Zvolen
 

 

Ako parkovať v meste

V súčasnosti sa v meste nachádza 2 184 odstavných plôch a 3 760 garáži, čo v priemere zodpovedá 43,4% zabezpečenosti odstavovania, prípadne garážovania osobných automobilov. Odstavné miesta a radové prízemné garáže vybudované v záujmovom území však kapacitne nepostačujú.

Medzi významné parkoviská v meste Zvolen patrí parkovisko vedľa železničnej stanice, parkovisko pod Zvolenským zámkom, parkoviská pred Nemocnicou s poliklinikou a parkoviská pred Zimným štadiónom.

Najväčšie problémy s parkovaním sú v centrálnej zóne mesta, najmä na Námestí SNP a v jeho blízkom okolí, kde je najväčšie množstvo aktivít. Súčasné parkovacie možnosti sa nachádzajú na západnej strane Námestia SNP, v jeho súbežných uliciach (Kozačekova, Štefánikova), na Divadelnej a Hviezdoslavovej ulici, v bývalých Jegorovových kasárňach a za Priorom (predstavujú cca 900 - 1 000 parkovacích miest). Od 1.8.2011 je parkovanie v meste Zvolen platené ! Podrobné informácie o parkovaní v meste Zvolen.
 
Návštevníci môžu samozrejme využívať parkovanie pri supermarketoch.

Odstavovanie, parkovanie, prípadne garážovanie osobných automobilov v mestských častiach Kráľová, Lukové, Neresnica a Zolná je v súčasnej dobe bez problémov

 


 

Tarifné podmienky MHD Zvolen

Mesto Zvolen určuje týmito tarifnými podmienkami maximálne ceny cestovného v mestskej hromadnej doprave vykonávanej na základe zmluvy o službách uzatvorenej medzi Mestom Zvolen a dopravcom SAD Zvolen, a.s. Tarifné podmienky nadobudli účinnosť dňa 1. septembra 2011.
Dňom nadobudnutia účinnosti týchto tarifných podmienok sa končí platnosť Cenového výmeru č. 002/2008 zo dňa 14. 10. 2008, platného od 01. 11. 2008.
 


 
Tabuľka nových tarifov, platných od 01.09.2011

 


Úvodná stránka