Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre na stiahnutie

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy

Žiadosť o vydanie povolenia na vjazd do pešej zóny
 Žiadosť o povolenie na vjazd do pešej zóny, tlačivo.rtf (39.3 kB) (39.3 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy - Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie - iné spôsoby ZU MK
 Žiadosť o povolenie na zvláštne užívanie miesnych komunikácií -.pdf (565.2 kB) (565.2 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie- rozkopávka
 1_Ziadost_povolenie_vykopovych_prac(3).pdf (50.8 kB) (50.8 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Povolenie na zriadenie zjazdu z nehnuteľnosti na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o povolenie na pripojenie nehnuteľnosti na miestnu komu ok.pdf (514.5 kB) (514.5 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Povolenie o vyhradené parkovacie miesto
Upozornenie: pri opakovanej žiadosti o vyhradené parkovacie miesto na ďalšie obdobie nie je potrebný doklad z Okresného dopravného inšpektorátu ani situácia s vyznačením parkovacieho miesta. Povinnými údajmi sú evidenčné číslo vozidla a u držiteľov preukazu ZŤP aj kópia preukazu ZŤP.
 Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto - určenie dopravného znač ok.pdf (487.8 kB) (487.8 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Vzor preberacieho protokolu na prevzatie rozkopávky
 T_preberaci_ protokol_rozkop.pdf (12.5 kB) (12.5 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Žiadosť o povolenie na čiastočnú (úplnú) uzávierku miestnej komunikácie
 Žiadosť o povolenie na čiastočnú (úplnú) uzávierku MK ok.pdf (483.8 kB) (483.8 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Žiadosť o vydanie povolenia na osobitné užívanie verejného priestranstva a na zriadenie letného sezónneho posedenia
 ziadost_o_zaber_verejneho_priestranstva_a_letne_sezonne_posedenie OK.pdf (242.8 kB) (242.8 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Povolenie na umiestnenie malého zdroja znečistenia
 žiadosti na umiestnenie MZZO ok.rtf (44.7 kB) (44.7 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia
 žiadosti na uzivanie MZZO ok.rtf (42.7 kB) (42.7 kB)

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy
Vydanie informácie o sieťach verejného osvetlenia a ZOMESU
 Žiadosť siete mesta Zvolen.pdf (48 kB) (48 kB)

Žiadosť o vyjadrenie existencii inžinierskych sieti v správe Mesta Zvolen
 Žiadosť siete mesta Zvolen ok.pdf (174.9 kB) (174.9 kB)

Odbor správy majetku

Žiadosť o záväzné stanovisko k začatiu činnosti
 Žiadosťo záväzné stonovisko- lekáreň.pdf (142.9 kB) (142.9 kB)

Potvrdenie správcu dane o plnení daňových povinností
 Potvrdenie správcu dane o plnení daňových povinností ok.pdf (185.3 kB) (185.3 kB)

Potvrdenie o príjme za II. kalendárny polrok
 Potvrdenie o príjme za II. kalendárny polrok.pdf (238.8 kB) (238.8 kB)

Potvrdenie o príjme za I. kalendárny polrok
 Potvrdenie o príjme za I. kalendárny polrok.pdf (240.1 kB) (240.1 kB)

Potvrdenie o príjme za kalendárny rok
 Potvrdenie o príjme za kalendárny rok.pdf (241.8 kB) (241.8 kB)

Potvrdenie o príjme za posledných 6 mesiacov
 Potvrdenie o príjme za posledných 6 mesiacov.pdf (239.7 kB) (239.7 kB)

Potvrdenie o príjme za kalendárny štvrťrok
 Potvrdenie o príjme za kalendárny štvrťrok.pdf (214.7 kB) (214.7 kB)

Potvrdenie odborného lekára
 Potvrdenie odborného lekára.pdf (189 kB) (189 kB)

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov vo vlastníctve Mesta Zvolen
 Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov vo vlastníctve Mesta Zvolen.pdf (320.8 kB) (320.8 kB)

Dodatok k žiadosti o nájom bytu
 Dodatok k žiadosti o nájom bytu.pdf (254.9 kB) (254.9 kB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ: B)
 Potvrdenie o podaní  daňového priznania k dani z príjmov (FO typ B).pdf (219.5 kB) (219.5 kB)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ: A)
 Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ A).pdf (216.8 kB) (216.8 kB)

Potvrdenie obvodného lekára
 Potvrdenie obvodného lekára.pdf (177.2 kB) (177.2 kB)

Informácia o zrušení prevádzkarne a o uplatnení reklamácie spotrebiteľom
 Informácia o zrušení prevádzkárne a o uplatnení reklamácie spotrebiteľom OK.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

Informácia o čase predaja a prevádzkovom čase
 Informácia o čase predaja a prevádzkovom čase OK.pdf (259.1 kB) (259.1 kB)

Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
 Ohlásenie činnosti samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie OK.pdf (268.3 kB) (268.3 kB)

Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR
 Žiadosť o zrušenie osvedčenia SHR OK.pdf (249.6 kB) (249.6 kB)

Žiadosť o nájom bytu
 žiadosť o nájom bytu OK  .pdf (237.3 kB) (237.3 kB)

Stavebný úrad

Odbor stavebnej správy ZUS
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby 1.pdf (26.1 kB) (26.1 kB)

Odbor stavebnej správy ÚR
Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie územného rozhodnutia 1.pdf (34.1 kB) (34.1 kB)

Odbor stavebnej správy POS
Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby 1.pdf (30.7 kB) (30.7 kB)

Odbor stavebnej správy TÚ
Žiadosť o povolenie terénnych úprav
 Žiadosť o povolenie terénnych úprav 1.pdf (31.4 kB) (31.4 kB)

Odbor stavebnej správy ZSPJD
Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred dokončením 1.pdf (25.9 kB) (25.9 kB)

Odbor stavebnej správy SP
Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o stavebné povolenie 1.pdf (37.5 kB) (37.5 kB)

Odbor stavebnej správy KR
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia 1.pdf (31.7 kB) (31.7 kB)

Odbor stavebnej správy VD
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny
 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 1.pdf (30 kB) (30 kB)

Odbor stavebnej správy SPRS
Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby
 Žiadosť o stavebné povolenie reklamnej stavby 1.pdf (30.6 kB) (30.6 kB)

Odbor stavebnej správy ORS
Ohlásenie reklamnej stavby
 Ohlásenie reklamnej stavby 1.pdf (36.9 kB) (36.9 kB)

Odbor stavebnej správy DS
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby 1.pdf (35.6 kB) (35.6 kB)

Odbor stavebnej správy SÚaUP
Ohlásenie stavebných úprav alebo udržiavacích prác
 Ohlásenie stavebných úprav 1.pdf (29.4 kB) (29.4 kB)

Prehlásenie o zabezpečení odborného dozoru na stavbe
 Prehlásenie dozora ok.pdf (122.4 kB) (122.4 kB)

Oznámenie o začatí stavby
 Oznámenie o začatí stavby ok.pdf (184.6 kB) (184.6 kB)

odbor stavebnej správy - správne poplatky
odbor stavebnej správy - správne poplatky
 SADZOBNÍK SP 01-2015.pdf (54.7 kB) (54.7 kB)

Zápisnica za účelom vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnutiu spoločného
obecného úradu vo Zvolene
 Zápisnica za účelom vzdanie sa práva odvolania proti rozhodnuti.pdf (400.9 kB) (400.9 kB)

Organizačný odbor

ŽIADOSŤ O VYDANIE SÚHLASU OBCE
o pobyte cudzincov
 Cudzinci-ŽIADOSŤ.pdf (557.3 kB) (557.3 kB)

Súhlas obce o pobyte cudzincov
 Cudzinci - SÚHLAS.pdf (570.9 kB) (570.9 kB)

Potvrdenie o trvalom pobyte občana do zahraničia
 apostilla-potvrdenie o TP.pdf (302.9 kB) (302.9 kB)

Proces adaptácie a orientácie
 Adaptačný list_Formulár_1_Revízia_1.pdf (202.3 kB) (202.3 kB)

Proces adaptácie a orientácie
 Adaptačný list_Formulár_Revízia_2_Final.pdf (220.3 kB) (220.3 kB)

Žiadosť o určenie /zmenu, zrušenie súpisného čísla
 Žiadosť o súpisné číslo.doc - 2015 ok.pdf (258.1 kB) (258.1 kB)

Splnomocnenie
 splnomocnenie.pdf (248 kB) (248 kB)

SÚHLAS S PRIHLÁSENÍM OBČANA NA POBYT
 súhlas s príhlásením občana na pobyt.pdf (216.9 kB) (216.9 kB)

Odbor územného plánovania

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k predmetnej projektovej dokumentácii
 Vzor- záväzné stanovisko ok.pdf (123.4 kB) (123.4 kB)

Odbor územného plánovania
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k projektu stavby
 07_ziadost.pdf (558.1 kB) (558.1 kB)

Odbor územného plánovania
Žiadosť o povolenie prenosného reklamného zariadenia.
 Žiadosť o pvolenie prenosného reklamného zariadenia.pdf (489.2 kB) (489.2 kB)

Odbor územného plánovania
Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu
 ÚPN info - vzor ok.pdf (124.8 kB) (124.8 kB)

Právne oddelenie

Oznámenie o zhromaždení
 Oznámenie o zhromaždení ok.pdf (261.2 kB) (261.2 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciárn a doplnení niektorých zákonov
 Žiadosť o poskytnutie informácii podľa zákona č. 211-2000 Z.z. .pdf (271.7 kB) (271.7 kB)

Odbor rozvoja mesta

Žiadosť o povolenie zorganizovať podujatie v areáli NKP Pustý hrad
 vzor_ziadosti_podujatie ok.pdf (201.6 kB) (201.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie dotácie
 vzor_ziadosti.pdf (222.1 kB) (222.1 kB)

Záverečná správa k poskytnutej dotácii
 vzor_zaverecna_sprava.pdf (205.7 kB) (205.7 kB)

Čestné prehlásenie žiadateľa k dotácii
 vzor_cestne_prehlasenie.pdf (179.8 kB) (179.8 kB)

Vyúčtovanie dotácie
 vzor_vyuctovanie.pdf (204.1 kB) (204.1 kB)

Ekonomický odbor

Priznanie k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje - PO (právnické osoby) a FO (fyzické osoby)
 Priznanie k dani.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

Priznanie k dani z pozemkov
 pozemky.pdf (643.5 kB) (643.5 kB)

Priznanie k dani zo stavieb-stavba slúžiaca na jeden účel
 Stavba na jeden ucel.pdf (879.4 kB) (879.4 kB)

Priznanie k dani zo stavieb-stavba slúžiaca na viaceré účely
 Stavba na viacere ucely.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

Priznanie k dani z bytov
 byty.pdf (569.5 kB) (569.5 kB)

Priznanie k dani za psa
 PES.pdf (820 kB) (820 kB)

Priznanie k dani za predajné automaty
 PA.pdf (985.7 kB) (985.7 kB)

Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje
 NHP.pdf (950.7 kB) (950.7 kB)

Oznámenie o výške dane za ubytovanie
 Daň za ubytovanie OK.pdf (205.9 kB) (205.9 kB)

Poučenie k podaniu daňového priznania
 Poučenie na vyplnenie priznania k dani.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

Priznanie k poplatku za komunálny odpad 2019
 KOPO tlacivo 2019.pdf (198.3 kB) (198.3 kB)

Odhlásenie z evidencie psov
 Odhlasenie z evidencie psov OK.pdf (255.6 kB) (255.6 kB)

Evidencia psov
 Evidencia psov OK.pdf (219.1 kB) (219.1 kB)

Súhlas spoluvlastníka k priznaniu dane z nehnuteľnosti
 Súhlas spoluvlastníka ok.pdf (207.2 kB) (207.2 kB)

Žiadosť o oslobodenie od platenia dane z nehnuteľností na rok 2019
 Žiadost_nad_70_rokov,r.2019.pdf (255.1 kB) (255.1 kB)

Žiadosť o zníženie dane za psa nad 70 rokov osamelo žijúci na rok 2019
 Žiadosť nad 70 osamelo zijuci ok.pdf (265.4 kB) (265.4 kB)

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny

Žiadosť o poskytovanie/zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
 žiadosť o poskytovanie a zabezpečenie poskytovania sociálnej služby.pdf (323.9 kB) (323.9 kB)

Žiadosť o rozvoz a donášku stravy
 žiadosť o donášku a rozvoz stravy do domácnosti.pdf (504.2 kB) (504.2 kB)

Objednávka na poskytnutie sociálnych služieb - opatrovateľská služba
 Objednávka na poskytnutie sociálnych služieb-opatrovatelska sluzba.pdf (274 kB) (274 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu
 lekársky nález.pdf (254.2 kB) (254.2 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu.pdf (222.6 kB) (222.6 kB)

Čestné prehlásenie na účely poskytovania príspevku na stravovanie
 Vzor čestného prehlásenia - stravovanie.pdf (181 kB) (181 kB)

Potvrdenie o bezinfekčnosti na účely poskytovania sociálnej služby v Útulku Nádej Stráž 282/1 vo Zvolene
 Vzor tlačiva potvrdenie o bezinfekčnosti.pdf (64.6 kB) (64.6 kB)

Žiadosť o príspevok na dopravu za deťmi do detského domova
 Vzor žiadosti o poskytnutie príspevku na dopravu za deťmi umiestnenými v DeD.pdf (136.6 kB) (136.6 kB)

Žiadosť o poskytnutie sociálnych služieb v útulku "Nádej"
 Vzor žiadosti o poskytovanie soc. služby v Útulku Nádej.pdf (185.9 kB) (185.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi
 Vzor žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi.pdf (143.1 kB) (143.1 kB)

Informovanie dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z.
 informovanie dotknutej osoby.pdf (303.1 kB) (303.1 kB)

Žiadosť o poskytovanie služby v zariadení starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku dieťaťa
 Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.pdf (123.6 kB) (123.6 kB)

Úsek prednostu MsÚ

Informácia pre usporiadateľa verejného podujatia
 Informacia pre usporiadatela verejneho podujatia.pdf (211.5 kB) (211.5 kB)

Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verej ných kultúrnych podujatí
 Oznámenie usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verej ných kultúrnych podujatí.pdf (484.2 kB) (484.2 kB)

Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatie
 Oznámenie o zámere organizovať verejné športové podujatia.pdf (850.1 kB) (850.1 kB)Úvodná stránka