Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Infolisty MsÚ

Infolisty Mestského úradu Zvolen vychádzali od od októbra 2007 do decembra 2014 ako štvrťročník. Vydavateľom Infolistov bolo Mesto Zvolen s kontaktnou adresou redakcie: Mestský úrad, odbor rozvoja mesta, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen, 045/5303 253, infolisty@zvolen.sk, www.zvolen.sk. Infolisty boli registrované na Ministerstve kultúry SR pod číslom EV 3946/09 ako regionálna periodická tlač, vydávaná štvrťročne, v slovenskom jazyku, s nepravidelnými prílohami. ISSN 1339-257.

Cieľom Infolistov bolo poskytovať informácie o činnosti samosprávy a o živote v meste Zvolen a získavať spätnú väzbu od občanov. Redakčnú radu Infolistov tvorilo vedenie Mesta Zvolen (primátor mesta, prednosta MsÚ) a pracovníci odboru rozvoja mesta MsÚ Zvolen. Na tvorbe Infolistov sa podieľali autori príspevkov, grafik, ilustrátor a jazykový korektor. Infolisty boli nepredajné. Distribúcia Infolistov bola zabezpečená v tlačenej a elektronickej verzii. Tlačená verzia Infolistov bola distribuovaná zdarma do 17 000 poštových schránok domácností a bola dostupná na Mestskom úrade. Elektronická verzia bola uverejnená na webovej stránke www.zvolen.sk

 

Rubriky

  • Titulka – Úvodné slovo, Obsah, Prečítajte si,
  • Spravodajstvo – Doprava, Školstvo, Sociálne veci, Prevencia, Bývanie, Informačné technológie, Prostredie okolo nás,
  • Financie – Rozpočet mesta, Dane a poplatky, Dotácie,
  • Majetok – Ponuka majetku mesta na predaj a prenájom,
  • Projekty – Projekty mesta realizované z rozpočtu mesta a NFP,
  • Zápisnica – Zo zápisov zasadnutí Mestského zastupiteľstva,
  • Váš názor – Anketa, Voľby, Napíšte nám,
  • Podujatia a zaujímavosti – Kultúrne a športové podujatia, Ocenenia mesta, Najlepší športovci mesta, Informačné centrum ponúka, Plagáty podujatí,
  • Vkladané prílohy – Kalendár letných podujatí, Novoročný pozdrav, Predstavujeme samosprávu.

 

Archív Infolistov

 
Infolisty 4/2014
 Infolisty_4_2014.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Infolisty 3/2014
 Infolisty_3_2014.pdf (2.1 MB) (2.1 MB)

 
Infolisty 2/2014
 Infolisty 2-2014-01.pdf (3.6 MB) (3.6 MB)

 
Infolisty 1/2014
 Infolisty_01_2014.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Infolisty 4/2013
 Infolisty_04_2013.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Infolisty 3/2013
 Infolisty_03_2013.pdf (1.9 MB) (1.9 MB)

 
Infolisty 2/2013
 Infolisty_02_2013.pdf (3.3 MB) (3.3 MB)

 
Infolisty 1/2013
 Infolisty_1_2013.pdf (5.1 MB) (5.1 MB)

 
Infolisty 1/2013 - anketa
 Infolisty_1_2013_anketa.pdf (605.9 kB) (605.9 kB)

 
Infolisty 4/2012
 Infolisty_4_2012.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Infolisty 3/2012
 Infolisty_3_2012.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Infolisty 2/2012
 Infolisty_2_2012.pdf (965 kB) (965 kB)

 
Infolisty 1/2012
 Infolisty_1_2012.pdf (420.8 kB) (420.8 kB)

 
Infolisty 5/2011
 Infolisty_5_2011.pdf (2 MB) (2 MB)

 
Infolisty 4/2011
 Infolisty_4_2011.pdf (5.9 MB) (5.9 MB)

 
Infolisty 3/2011
 Infolisty_3_2011.pdf (726 kB) (726 kB)

 
Infolisty 2/2011
 Infolisty_2_ 2011.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Infolisty 1/2011
 Infolisty_1_2011.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Infolisty 3/2010
 Infolisty_3_2010.pdf (1.7 MB) (1.7 MB)

 
Infolisty 2/2010
 Infolisty_2_2010.pdf (1015.9 kB) (1015.9 kB)

 
Infolisty 1/2010
 Infolisty_1_2010.pdf (625.6 kB) (625.6 kB)

 
Infolisty 4/2009
 Infolisty_4_2009.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Infolisty 3/2009
 Infolisty _03_2009.pdf (1 MB) (1 MB)

 
Infolisty 3/2009 - Príloha
 Infolisty _03_2009_priloha.pdf (160.8 kB) (160.8 kB)

 
Infolisty 3/2009-anketa
 Infolisty_03_2009_anketa.pdf (308.3 kB) (308.3 kB)

 
Infolisty 2/2009
 Infolisty _02_2009.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Infolisty 2/2009 - Sociálny sprievodca mestom
 Socialny_sprievodca_mestom.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Infolisty 2/2009 - Príloha
 Infolisty _02_2009_priloha.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Infolisty 1/2009
 Infolisty _01_2009.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Infolisty 1/2009-anketa
 Infolisty_01_2009_anketa.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Infolisty 4/2008
 Infolisty_04_2008.pdf (2.9 MB) (2.9 MB)

 
Infolisty 3/2008
 Infolisty_03_2008.pdf (2.2 MB) (2.2 MB)

 
Infolisty 3/2008 - anketa
 Infolisty_03_2008_anketa.pdf (305.3 kB) (305.3 kB)

 
Infolisty 2/2008
 Infolisty_02_2008.pdf (1.8 MB) (1.8 MB)

 
Infolisty 2/2008 - príloha
 Infolisty_02_2008_priloha.pdf (2.3 MB) (2.3 MB)

 
Infolisty 2/2008 - anketa
 Infolisty_02_2008_anketa.pdf (224.5 kB) (224.5 kB)

 
Infolisty 1/2008
 Infolisty_01_2008.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Infolisty 1/2008 - Príloha
 Infolisty_príloha_01_2008.pdf (959.4 kB) (959.4 kB)

 
Infolisty 1/2007
 Infolisty_1_2007.pdf (1.3 MB) (1.3 MB)

 
Infolisty 1/2007 - Príloha
 Infolisty_1_2007_priloha.pdf (442.9 kB) (442.9 kB)

 


Úvodná stránka