Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Informácie o predaji majetku

V tejto sekcii uvádzame informácie o predanom majetku Mesta Zvolen na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám.


 

Informácie o predaji majetku

12.12.2018Vytlačiť
 


 
 

27.12.2017Vytlačiť
 


 
 

21.12.2016Vytlačiť
 


 
 

21.12.2015Vytlačiť
 


 
 

23.12.2013Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 152/2013/06/P
Prevádzaný majetok: dielu „1“ o výmere 116 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku C KN parc.č. 2425/10 a dielu „2“ o výmere 106 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku 2425/1, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Mária Dobrotová, M.Rázusa 1784/8, 960 01 Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 11.03.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 505/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 124, na 7.poschodí bytového domu súp.č. 1139/47 na ul. Strážska cesta vo Zvolene
Nadobúdateľ: K4 International, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 410 560
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 25.6.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 372/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 2361/26 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dagmar Samešová, A.Bernoláka 6122/1, 974 01 Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.6.2013
Právny titul: kúpna zmluva č. 54/2013/06/P
Prevádzaný majetok: podiel na pozemkoch C KN parc .č. 1092, C KN parc.č. 1093, C KN parc.č. 1094, k.ú. Môťová pod byt.domom súp.č. 1893/1,3,5 na ul. M.Bazovského Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici M.Bazovského 1893/1,3,5 Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 26.7.2013
Právny titul: kúpna zmluva č. 214/2013/06/P
Prevádzaný majetok: podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446/3 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ: Mgr. Ľubomír Gažo, A.Hlinku 2446/3, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 2.5.2013

Právny titul : kúpna zmluva č.257/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 21.6.2013
Právny titul : kúpna zmluva č. 272/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 21.6.2013
Právny titul : kúpna zmluva č.273/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 24.6.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 979/2013/06/P
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 1730/172, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54,Zvolen, IČO : 31 612 300
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 11.09.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 372/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 2361/26 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dagmar Samešová, A.Bernoláka 6122/1, 974 01 Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.6.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1125/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 109, na 7.poschodí bytového domu súp.č. 1456/8 na Pražskej ul. vo Zvolene
Nadobúdateľ: Tomáš Brisuda, 15 Socovce 038 43
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.11.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1126/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 3, na 1.poschodí bytového domu súp.č. 1574/13 na Šoltésovej ul  vo Zvolene
Nadobúdateľ: Ing. Patrik Ďuriančik, Hviezdoslavova 22, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.11.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1163/2013/06/T
Prevádzaný majetok:  pozemkov C KN parc.č. 4920/187 o výmere 1 m2, C KN parc.č. 4920/188 o výmere 2 m2, C KN parc.č. 4920/190 o výmere 3 m2, C KN parc.č. 4920/191 o výmere 1 m2, C KN parc.č. 4920/193 o výmere 2 m2 a C KN parc.č. 4920/194 o výmere 1 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Dušan Halama a Anna Halamová, Pražská 1456/18, Zvolen
Ing. Jozef Sroka a Mária Sroková, Centrum 2408/17, Zvolen
Ing. Ondrej Lupták a Anna Luptáková, Kúpeľná 4, Sliač
Vladimír Prockl a Anastázia Procklová, Novozámocká 2352/69, Zvolen
Ľudovít Sliacky a Marta Sliacka, A.Hlinku 2317/26, Zvolen
Anna Dragulová, A.Hlinku 2317/369, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 22.11.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1120/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 1570/69o výmere 20 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Ľubomír Šrámko, A.Hlinku 2446/3, Zvolen
Ing. Rastislav Šrámko, J.Donča 2018/5, Zvolen
Mgr. Martina Škriniarová, J.Švermu 1763/18, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 6.12.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1301/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku dielu č. „1“ o výmere 2 m2, ktorý sa odčleňuje z parcelyC KN parc.č. 870/1, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dezider Čerba a Ing. Irena Čerbová, Kimovská ul. 2438/24, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 17.12.2013


 
 

Informácie o predaji majetku

23.12.2013Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 152/2013/06/P
Prevádzaný majetok: dielu „1“ o výmere 116 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku C KN parc.č. 2425/10 a dielu „2“ o výmere 106 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku 2425/1, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Mária Dobrotová, M.Rázusa 1784/8, 960 01 Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 11.03.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 505/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 124, na 7.poschodí bytového domu súp.č. 1139/47 na ul. Strážska cesta vo Zvolene
Nadobúdateľ: K4 International, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 410 560
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 25.6.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 372/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 2361/26 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dagmar Samešová, A.Bernoláka 6122/1, 974 01 Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.6.2013
Právny titul: kúpna zmluva č. 54/2013/06/P
Prevádzaný majetok: podiel na pozemkoch C KN parc .č. 1092, C KN parc.č. 1093, C KN parc.č. 1094, k.ú. Môťová pod byt.domom súp.č. 1893/1,3,5 na ul. M.Bazovského Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici M.Bazovského 1893/1,3,5 Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 26.7.2013
Právny titul: kúpna zmluva č. 214/2013/06/P
Prevádzaný majetok: podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446/3 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ: Mgr. Ľubomír Gažo, A.Hlinku 2446/3, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 2.5.2013

Právny titul : kúpna zmluva č.257/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 21.6.2013
Právny titul : kúpna zmluva č. 272/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 21.6.2013
Právny titul : kúpna zmluva č.273/2013/06/P
Prevádzaný majetok : podiel na pozemkoch C KN parc.č. 5746, C KN parc.č. 5747, C KN par.č. 5748, C KN parc.č. 5749, C KN parc.č. 5750, C KN parc.č. 5751, C KN parc.č. 5752, k.ú. Zvolen pod byt.domom súp.č. 2446 na ul. A.Hlinku Zvolen
Nadobúdateľ : vlastníci bytov v bytovom dome na ul. A.Hlinku 2446, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 24.6.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 979/2013/06/P
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 1730/172, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: STEFE Zvolen, s.r.o., Unionka 54,Zvolen, IČO : 31 612 300
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 11.09.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 372/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 2361/26 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dagmar Samešová, A.Bernoláka 6122/1, 974 01 Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.6.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1125/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 109, na 7.poschodí bytového domu súp.č. 1456/8 na Pražskej ul. vo Zvolene
Nadobúdateľ: Tomáš Brisuda, 15 Socovce 038 43
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.11.2013

Právny titul: Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1126/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 3, na 1.poschodí bytového domu súp.č. 1574/13 na Šoltésovej ul  vo Zvolene
Nadobúdateľ: Ing. Patrik Ďuriančik, Hviezdoslavova 22, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.11.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1163/2013/06/T
Prevádzaný majetok:  pozemkov C KN parc.č. 4920/187 o výmere 1 m2, C KN parc.č. 4920/188 o výmere 2 m2, C KN parc.č. 4920/190 o výmere 3 m2, C KN parc.č. 4920/191 o výmere 1 m2, C KN parc.č. 4920/193 o výmere 2 m2 a C KN parc.č. 4920/194 o výmere 1 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Dušan Halama a Anna Halamová, Pražská 1456/18, Zvolen
Ing. Jozef Sroka a Mária Sroková, Centrum 2408/17, Zvolen
Ing. Ondrej Lupták a Anna Luptáková, Kúpeľná 4, Sliač
Vladimír Prockl a Anastázia Procklová, Novozámocká 2352/69, Zvolen
Ľudovít Sliacky a Marta Sliacka, A.Hlinku 2317/26, Zvolen
Anna Dragulová, A.Hlinku 2317/369, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 22.11.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1120/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 1570/69o výmere 20 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Ľubomír Šrámko, A.Hlinku 2446/3, Zvolen
Ing. Rastislav Šrámko, J.Donča 2018/5, Zvolen
Mgr. Martina Škriniarová, J.Švermu 1763/18, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 6.12.2013

Právny titul: kúpna zmluva č. 1301/2013/06/T
Prevádzaný majetok: pozemku dielu č. „1“ o výmere 2 m2, ktorý sa odčleňuje z parcelyC KN parc.č. 870/1, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Dezider Čerba a Ing. Irena Čerbová, Kimovská ul. 2438/24, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 17.12.2013


 
 

4.3.2013Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 687/2012/06/P
Prevádzaný majetok: diel pozemku „1“ o výmere 9 m2 a diel „2“ o výmere 7 m2, ktoré sa odčleňujú z parcely C KN parc.č. 560/75, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Bc. Lenka Kabátová, trvalo bytom Záhorského 392/21, 962 31 Sliač
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 9.10.2012

Právny titul: kúpna zmluva č. 856/2013/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 24, na 3.poschodí bytového domu súp.č. 1995/44 na ul. Gen.Svobodu vo Zvolene
Nadobúdateľ: ERFIN, s.r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, IČO : 36 766 194
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 28.9.2012

 

Právny titul: zámenná zmluva č. 854/2012/06/P
Prevádzaný majetok: bytu č. 2, na prízemí bytového domu súp.č. 944/1 na ul. Hodžova vo Zvolene
Nadobúdateľ: Jaroslav Baláž, trvalo bytom M.R.Štefánika 2526/39, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 22.8.2012


Právny titul: kúpna zmluva č. 855/2012/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 41, na 3.poschodí bytového domu súp.č. 1992/38 vo Zvolene
Nadobúdateľ: Tomáš Brisuda, trvalo bytom 038 43 Socovce 15
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 13.9.2012


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 850/2012/06/P
Prevádzaný majetok: pozemku C KN parc.č. 882/23 o výmere 21 m2,k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: MUDr. Eva Dlhopolčeková, trvalo bytom Kvetinová 5889/6, 974 01 Banská Bystrica
                       MUDr. Elena Michalková, trvalo bytom Komenského 16, 040 01 Košice
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 28.8.2013

 

Právny titul : kúpna zmluva č.1735/2012/06/T
Prevádzaný majetok : pozemok diel „1“ o výmere 1 m2, ktorý sa odčlení z pozemku C KN parc.č. 4920/94, k.ú.Zvolen
Nadobúdateľ : Rastislav Přikryl, trvalo bytom Námestie slobody č. 1935/6, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 19.2.2013


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1794/2012/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok diel „1“ o výmere 26 m2, ktorý sa odčleňuje z pozemku C KN parc.č. 5100/1 , k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : GNT s.r.o., Radvanská 15, 974 05 Banská Bystrica, IČO : 36 052 752
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 20.2.2013


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1741/2012/06/T
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 1397/9 o výmere 49 m2, k.ú. Môťová a dvojgaráž súp.č. 9700
Nadobúdateľ : TENIS CENTRUM, s.r.o., Neresnická cesta 13, Zvolen , IČO : 36 029 751
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 12.2.2013


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1586/2012/06/P
Prevádzaný majetok: byt č.59, na 4. poschodí bytového domu súp.č. 1992/40 na ul. Gen. Svobodu vo Zvolene
Nadobúdateľ: ERFIN, s.r.o., Záhradnícka 74, 821 08 Bratislava, IČO : 36 766 194
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 04.02.2013


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č.3/2010/06/S
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 641/49 o výmere 146 m2,k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Ing. Lenka Trebuľová, trvalo bytom Záhradná 1426/3, 962 31 Lukavica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 31.1.2013


Právny titul : Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1651/2012/06/P
Prevádzaný majetok : byt č. 101, na prízemí bytového domu súp.č. 1871/7 na ul. Lihoveckého Zvolen
Nadobúdateľ : Ing. Branislav Slovák, M.Rázusa 1751/42, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 24.1.2013


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1652/2012/06/P
Prevádzaný majetok : byt č. 14, na 5.poschodí bytového domu súp.č. 2009/2 na ul. J.Bánika cesta Zvolen
Nadobúdateľ : X-FRAM, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 059 111
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 7.2.2013


Právny titul : kúpna zmluva č. 1590/2012/06/P
Prevádzaný majetok : pozemky C KN parc.č. 1397/87 o výmere 359 m2, C KN parc.č. 1397/88 o výmere 345 m2 a C KN parc.č. 1397/89 o výmere 12 m2,k.ú. Môťová
Nadobúdateľ : IRON, s.r.o., T.G.Masaryka 8, Zvolen, IČO : 31 619 096
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 20.3.2012


Právny titul : zámenná zmluva č. 364/2012
Prevádzaný majetok : byt č. 5, na 2.poschodí bytového domu súp.č. 1972/19 na ul. Gen.Svobodu vo  Zvolene
Nadobúdateľ : X-FRAM, s.r.o., Bakossova 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO : 36 059 111
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 24.1.2013


 
 

02.08.2012Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 10558/2011/06/P
Prevádzaný majetok: nefunkčný výškový murovaný komín spolu s pozemkami C KN parc.č. 1361/493 o výmere 14 m2, C KN parc.č. 1361/494 o výmere 31 m2,k.ú. Môťová
Nadobúdateľ: Lukromtel,s.r.o., Československej armády 198/31, 967 01 Kremnica, IČO:36 057 258
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 22.12.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 1453/2011/06/T
Prevádzaný majetok: pozemok diel „1“ o výmere 1 m2 z pozemku C KN parc.č. 1361/2, k.ú. Môťová
Nadobúdateľ: Ing. Peter Horský, trvalo bytom Rúbanisko II.s.č. 419/13, Lučenec a Drahotína Horská, trvalo bytom Marš.Malinovského 1994/1, Zvolen
                        Jozef Suja a Elena Sujová, obaja trvalo bytom Okružná 2404/21, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 27.1.2012

Právny titul: zámenná zmluva č. 1075/2011/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok diel „4“ o výmere 3 m2 z pozemku C KN parc.č. 4920/94 za pozemok diel „6“ o výmere 4 m2 z pozemku C KN parc.č. 4920/1814, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Daniela Nemčoková, trvalo bytom Strážska cesta 1367/29, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 26.1.2012


Právny titul: kúpna zmluva č. 1457/2011/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 5657 o výmere 26 m2,k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Ľuboš Budínský, trvalo bytom Lieskovská cesta 2356/12, Zvolen a Martina Gondová, trvalo bytom Tulská 5300/11, Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.1.2012


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1412/2011/06/P
Prevádzaný majetok: bytu č. 19, na 2. poschodí bytového domu súp.č. 1026/15 na ul. Študentská vo Zvolene
Nadobúdateľ: Monika Beňová, trvalo bytom Študentská 1660/13, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 3.1.2012


Právny titul : kúpna zmluva č.1300/2011/06/T
Prevádzaný majetok : pozemok diel „2“ o výmere 24 m2 z pozemku C KN parc.č. 2044/2, k.ú.Môťová
Nadobúdateľ : Anna Lakotová, trvalo bytom Bystrický rad 1879/51, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 10.1.2012


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1410/2011/06/P
Prevádzaný majetok : byt č.19, na 1.poschodí bytového domu súp.č. 2145/3 na Prachatickej ul. Zvolen
Nadobúdateľ : ERFIN, s.r.o., Mraziarenská 6, Bratislava, IČO : 36 766 194
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 16.1.2012


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1411/2011/06/P
Prevádzaný majetok : byt č.40, na 3. poschodí bytového domu súp.č. 1834/38 na ul. Šoltésovej Zvolen
Nadobúdateľ : ERFIN, s.r.o., Mraziarenská 6, Bratislava, IČO : 36 766 194
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 19.1.2012


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1399/2011/06/P
Prevádzaný majetok: byt č.4, na 1. poschodí bytového domu súp.č. 1086/11 na Jesenského ul. Zvolen
Nadobúdateľ: Božena Kováčová, trvalo bytom T.G.Masaryka 646/16, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 13.1.2012


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č.1394/2011/06/P
Prevádzaný majetok : byt č- 19, na 2.poschodí bytového domu súp.č. 1361/48 na ul. Ružová Zvolen
Nadobúdateľ : Ing. Igor Kračún, trvalo bytom Nová 19, Banská Bystrica
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 18.1.2012


Právny titul : Zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1390/2011/06/P
Prevádzaný majetok : byt č. 4, na 1.poschodí bytového domu súp.č. 1893/1 na ul. Bazovského Zvolen
Nadobúdateľ : Tomáš Brisuda, trvalo bytom 15 Socovce 038 43
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 9.2.2012


Právny titul : zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1391/2011/06/P
Prevádzaný majetok : byt č. 120, na 3.poschodí bytového domu súp.č. 1993/55 na ul. Borovianska cesta Zvolen
Nadobúdateľ : Tomáš Brisuda, trvalo bytom 15 Socovce 038 43
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 9.2.2012


Právny titul : kúpna zmluva č. 167/2012/06/P
Prevádzaný majetok : pozemky C KN parc.č. 1397/87 o výmere 359 m2, C KN parc.č. 1397/88 o výmere 345 m2 a C KN parc.č. 1397/89 o výmere 12 m2,k.ú. Môťová
Nadobúdateľ : IRON, s.r.o., T.G.Masaryka 8, Zvolen, IČO : 31 619 096
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 20.3.2012


Právny titul : zámenná zmluva č. 364/2012
Prevádzaný majetok : zámena pozemkov E KN parc.č. 1102 o výmere 4507, k.ú. Zolná za pozemok C KN parc.č. 358/3 o výmere 1204 m2,k.ú. Zolná
Nadobúdateľ : Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zvolen- mesto, Námestie SNP68/40, Zvolen, IČO : 00 620 602
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 10.05.2012


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č. 1395/2011/06/P
Prevádzaný majetok: byt č. 3, na 1.poschodí bytového domu súp.č. 1873/35 na ul. Bystrický rad Zvolen
Nadobúdateľ: ERFIN, s.r.o., Mraziarenská 6, Bratislava, IČO : 36 766 194
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 19.1.2012


Právny titul: kúpna zmluva č. 1533/2011/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok diel „2“ o výmere 50 m2 z pozemku C KN parc.č. 2979/19, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Mgr. Juliana Ištoková, trvalo bytom Rákoš 8960/22, Zvolen a Bc. Jana Ištoková, trvalo bytom A.Hlinku 8881/63, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 19.4.2012


Právny titul: zmluva o prevode vlastníctva bytu č.852/2012/06/P
Prevádzaný majetok: byt č.17, na 2.poschodí bytového domu súp.č. 819/8 na ul. Moyzesova Zvolen
Nadobúdateľ: X-FRAM, s.r.o., Bakossova 6, Banská Bystrica, IČO : 36 059 111
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 18.7.2012


 
 

22.12.2011Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 303/2008/06/T
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 2830/3 o výmere 334 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ing. Milan Hronec a Anna Hroncová, obaja trvalo bytom Elektrárenská 474/1, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 31.5.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 731/2011/06/T
Prevádzaný majetok: pozemky diel „1“ o výmere 13 m2 a diel „2“ o výmere 1 m2 z pozemku C KN parc.č. 2980/10k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Amália Stehlíková, trvalo bytom Jesenského 430/22, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 28.7.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 505/2011/06/P
Prevádzaný majetok: nehnuteľnosť kotolňa BH 1 súp.č. 3360, pozemky C KN parc. č. 4352/40 o výmere 139 m2 a C KN parc.č. 4352/39 o výmere 251 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: TT REAL INVEST, spol. s.r.o., Jasovská 31, Bratislava, IČO : 35 854 413
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 13.7.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 766/2011/06/F
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 1290/5 o výmere 62 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ján Krnáš, trvalo bytom: Záhonok 2448/37, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 17.8.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 245/2010/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok diel „1“ o výmere 7 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Marta Grossová, trvalo bytom : Prachatická 1798/19, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 22.9.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 9/2010/06/S
Prevádzaný majetok : pozemky C KN parc.č. 269 o výmere 99 m2, C KN parc.č. 113 m2, C KN parc.č. 257/14 o výmere15 m2, k.ú. Môťová
Nadobúdateľ : Marián Juhás – MRJ OBCHODNÁ FIRMA, M. Nešpora 2462/13, Zvolen, IČO : 35 159 827
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 10.10.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 1029/2011/06/P
Prevádzaný majetok : nehnuteľnosť predajňa potravín súp.č. 2070, pozemok C KN parc.č. 2542/2 o výmere 600 m2, k.ú. Môťová
Nadobúdateľ : Igor Cibuľa, trvalo bytom : Sosnová 4547/9, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 23.11.2011


Právny titul : kúpna zmluva č.757/2011/06/F
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 5100/50 o výmere 20 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Ján Volkomer, trvalo bytom : M. Rázusa 2144/24, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 8.9.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 555/2011/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 1361/489 o výmere 2 m2, k.ú. Môťová
Nadobúdateľ: Pavel Záchenský a Emília Záchenská, obaja trvalo bytom : Gen. Asmolova 2006/88, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 29.6.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 587/2011/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 1730/28 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Magdaléna Gajarská, trvalo bytom : Bystrický rad 1973/9, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 4.7.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 164/2011/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 1171/11 o výmere 22 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Ladislav Máčai a Valéria Máčiová, trvalo bytom : Borovianska cesta 1260/54, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 12.5.2011


 
 

17.6.2011Vytlačiť
 

Právny titul: kúpna zmluva č. 384/2010
Prevádzaný majetok: trafostanica T 7 č.s. 9364 na pozemku C KN parc.č. 1931/266, pozemok C KN parc.č. 1931/266 o výmere 35 m2, k.ú. Môťová, trafostanica T 8 č.s. 9365 na pozemku C KN parc.č. 1931/267, pozemok C KN parc.č. 1931/267 o výmere 35 m2, k.ú. Môťová
Nadobúdateľ: Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Ulica republiky 5, Žilina, IČO : 36442151
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 12.1.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 410/2010/06/P
Prevádzaný majetok: byt.č. 29, na 8. poschodí bytového domu súp.č. 1760, orientač.č. 47 na ul. Balkán, Zvolen
Nadobúdateľ: Ľubomír Ďurčík, Ing. Jana Ďurčíková, obaja trvalo bytom ul. Horná 2829/64, Lieskovec
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 17.1.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 408/2010/06/P
Prevádzaný majetok: byt č.56, na 5. poschodí bytového domu súp.č. 1898 a 1903, orientač.č. 11 na ul. M.R.Štefánika a na Námestí slobody vo Zvolene
Nadobúdateľ: Ing. Eugen Coplák, trvalo bytom ul. Sokolská 782/63, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 12.1.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 491/2010/06/T
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 2000/486 o výmere 64 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ľubomír Václavík, trvalo bytom ul. Pod cintorínom 1671/1, Hriňová, Soňa Kluková, trvalo bytom ul. Potočná 2530/10, Hriňová
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 31.01.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 21/2011/06/T
Prevádzaný majetok: pozemky C KN parc.č. 172/10 o výmere 1 m2 a 172/12 o výmere 1 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: WEST PORT, s.r.o., Námestie SNP 75/26, Zvolen, IČO : 36632333
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 5.4.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 40/2011/06/S
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 5197/3 o výmere 1 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Archi – Tekton s.r.o., J. Kozačeka 13, Zvolen, IČO : 36740462
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 28.3.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 131/2011/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok diel č. „1“ o výmere 6 m2 z pozemku C KN parc.č. 2980/10, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Ing. Martin Gablík a Monika Gablík, obaja trvalo bytom Jazmínová 3272/14, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 2.5.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 132/2011/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc. 2980/21 o výmere 28 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Zdeněk Štěpánek, trvalo bytom Novozámocká 3212/18, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 2.5.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 510/2011/06/P
Prevádzaný majetok: budova na ul. M. R. Štefánika súp.č. 2947, pozemok C KN parc.č. 999/10, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Bc. Martin Krak, trvalo bytom V.P.Tótha 97/4, Zvolen, IČO : 36632333
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 30.5.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 326/2010/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 5591 o výmer 25 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Anna Šrámková, trvalo bytom : Prachatická 2235/21, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 28.10.2010


Právny titul : kúpna zmluva č. 325/2010/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 5592 o výmere 21 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Slávka Kohútová, trvalo bytom : Na Hôrke 1755/4, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 28.10.2010


Právny titul : kúpna zmluva č. 364/2010/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc. č. 5353/4 o výmere 20 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Ing. Marian Štefančík a Ing. Darina Štefančíková, obaja trvalo bytom Šmidkého 1380/3, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 24.11.2010


Právny titul : kúpna zmluva č. 370/2010/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc.č. 1619/64 o výmere 19 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Dana Matejovičová, trvalo bytom : Borovianska 1994/49, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 1.12.2010


Právny titul : kúpna zmluva č. 165/2011/06/P
Prevádzaný majetok : pozemok C KN parc. č. 5661 o výmere 21 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ : Pavel Hric a Cecília Hricová, obaja trvalo bytom : Prachatická 2235/27, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 2.5.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 164/2011/06/P
Prevádzaný majetok: pozemok C KN parc.č. 1171/11 o výmere 22 m2, k.ú. Zvolen
Nadobúdateľ: Ladislav Máčai a Valéria Máčaiová, obaja trvalo bytom Borovianska cesta 1260/54, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 12.5.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 343/2010/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 22430/890692-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 1318/8,1318/9,1318/10,1318/11,1318/12,1318/17, k. ú. Môťová
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Záhonok 488/7 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 31.1.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 380/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 143895/890692-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 1318/8,1318/9,1318/10,1318/11,1318/12,1318/17, k. ú. Môťová
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Záhonok 488/5 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 3.3.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 15/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 6676/890692-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 1318/8,1318/9,1318/10,1318/11,1318/12,1318/17, k. ú. Môťová
Nadobúdateľ: vlastník bytu Taťjana Balážová, Martin Baláž, obaja trvalo bytom ul. Záhonok 488/5 , Zvolen
Vladimír Baláž, trvalo bytom M. Rázusa 2144/24, Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu : 3.3.2011

Právny titul: kúpna zmluva č. 343/2010/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 22430/890692-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 1318/8,1318/9,1318/10,1318/11,1318/12,1318/17, k. ú. Môťová
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome súp. č. 488 na ulici Záhonok 488/7 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 31.1.2011


Právny titul: kúpna zmluva č. 414/2010/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 41268/82536-ín v pomere k celku z pozemku C KN parc. č. 2140/135, k. ú. Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Družstevná 2476/29 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 14.2.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 1/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 23350/529232-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 5490,5491,5492,5493, k. ú. Môťová
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Prachatická 2235/21,23,25,27 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 3.3.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 102/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 74688/470720-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 3410/16,3410/17,3410/18,3410/19, k. ú. Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Novozámockej ulici 2527/6 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 6.5.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 64/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 101040/470720-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 3410/16,3410/17,3410/18,3410/19, k. ú. Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Novozámockej ulici 2527/4 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 6.6.2011


Právny titul : kúpna zmluva č. 83/2011/06/P
Prevádzaný majetok: podiel 87840/470720-ín v pomere k celku z pozemkom C KN parc. č. 3410/16,3410/17,3410/18,3410/19, k. ú. Zvolen
Nadobúdateľ: vlastníci bytov v bytovom dome na ulici Novozámockej ulici 2527/8 , Zvolen
Majetok prešiel na nadobúdateľa ku dňu: 6.6.2011
 


 
 


Úvodná stránka