Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor organizačný

Kompetencie

Odbor organizačný plní úlohy v oblastiach:

 • organizačne zabezpečuje zasadnutie mestského zastupiteľstva a mestskej rady,
 • voľby do Národnej rady SR, prezidentské voľby, voľby do miestnej samosprávy a voľby do vyšších územných samosprávnych celkov, referendum
 • sčítanie obyvateľov, domov a bytov v meste,
 • zostavovanie a aktualizáciu zoznamu voličov mesta,
 • činnosť kancelárie prevého kontaktu pre klientov mestského úradu a iných subjektov nachádzajúcich sa v budove mestského úradu,
 • mzdové a personálne činnosti zamestnancov mesta, škôl a školských zariadení,
 • činnosť podateľne mestského úradu,
 • evidencia obyvateľstva, domov a bytov,
 • činnosť matričného úradu a plnenie jeho úloh,
 • vykonáva starostlivosť o archívne dokumenty v registratúrnom stredisku mesta Zvolen
 • personálna práca a mzdy,
 • prevádzkuje sklad materiálu kancelárskych a čistiacich potrieb pre mestský úrad,
 • za účelné vynakladanie rozpočtových finančných prostriedkov,
 • za technický stav priestorov mestského úradu a jeho zariadení,
 • zabezpečuje bezproblémový chod budovy mestského úradu,
 • pripravuje návrh rozpočtu za zverenú oblasť a sleduje jeho plnenie,
 • riadi a koordinuje dopravnú službu mestského úradu,

Všetky uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen sú k dispozícii na stiahnutie na web stránke mesta Zvolen na adrese:
http://www.zvolen.sk, v sekcii Pre občanov, Legislatíva, Zasadnutia mestského zastupiteľstva.

Všetky aktuálne platné Všeobecne záväzné nariadenia mesta Zvolen sú k dispozícii na stiahnutie na web stránke mesta Zvolen na adrese: http://www.zvolen.sk, v sekcii Pre občanov, Legislatíva, VZN.

Zoznam poslancov MsZ, členov komisií MsZ a členov výborov mestských častí je k dispozícii na web stránke mesta Zvolen na adrese: http://www.zvolen.sk, pod sekciou Samospráva, Poslanci mestského zastupiteľstva.

Životné situácie

Odbor organizačný vybavuje:

Osvedčovanie podpisov a listín
Preberanie a evidencia sťažností
Preberanie a evidencia petícii
Prihlásenie na trvalý pobyt
Prihlásenie na prechodný pobyt
Súpisné čísla na budovy a domy
Rozhodnutie o určení (zrušení, zmene) súpisného a orientačného čísla
Štátny rybársky lístok
Vydávanie voličských preukazov
Zápis narodenia dieťaťa
Súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva dieťaťa
Uzavretie manželstva
Zápis úmrtia do matriky
Vedenie osobitnej matriky
Vydanie duplikátu matričného dokladu
Zmena priezviska po rozvode
Výpis/odpis z registra trestov
Osvedčenie o rodnom čísle
Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine
Sobášne obrady
Cirkevné sobáše
Civilné sobášne obrady
Uvítanie detí ako nových občanov mesta Zvolen
Jubilejné sobáše

Kontakty

Odbor organizačný

Mgr. Silvia Husáriková – vedúca odboru, t.č. 045 5320 003, 045 5303 270, silvia.husarikova@zvolen.sk

Miriam Černá – referent pre MsZ a MsR, 045 5303 222, miriam.cerna@zvolen.sk

Anna Vargová – ref. pre MTZ a autopark, 045 5303 280, anna.vargova@zvolen.sk


Referát personálnej práce  a miezd

Ing. Zlata Vrtielková – 045 5303 202, zlata.vrtielkova@zvolen.sk
PaedDr. Dana Törökova – 045 5303 206, dana.torokova@zvolen.sk
 

Kancelária prvého kontaktu (KPK)

Ing. Andrea Kružecová – vedúca KPK, 045 5303 256,  andrea.kruzecova@zvolen.sk
Bc. Jana Kušpálová – ref. ev. obyvateľov, 045 5303 263, jana.kuspalova@zvolen.sk

Ján Hraško  - referent KPK, 045 5303 111, jan.hrasko@zvolen.sk
Ing. Monika Ďurišová – referent KPK (osvedčovanie), 045 5303 297, monika.durisova@zvolen.sk
Taťána Báďonska – referent KPK (osvedčovanie), 045 5303 298, tatana.badonska@zvolen.sk
Ing. Veronika Hrončeková - referent KPK (referent registratúry), 045 5303 111, veronika.hroncekova@zvolen.sk
Jana Kanková – matrika, 045 5303 293,  jana.kankova@zvolen.sk
Viera Bystričanová – matrika, 045 5303 292, viera.bystricanova@zvolen.sk
Dagmar Krajčírová – matrika, 045 5303 291, dagmar.krajcirova@zvolen.sk
Adriána Vavrová – podateľňa, 045 5303 210, adriana.vavrova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka