Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor správy majetku, obchodu a služieb

Kompetencie

Oddelenie obchodu a služieb plní hlavne tieto úlohy:

 • vydáva súhlasy pre ambulantný predaj na území mesta Zvolen,
 • vydáva záväzné stanoviská k začatiu činnosti a k umiestneniu zariadenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni a vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
 • eviduje zrušenie prevádzkarne a informácie o tom, kde a kto je povinný vyrovnať záväzky voči spotrebiteľom, najmä kde môže spotrebiteľ uplatniť svoju reklamáciu pri zrušení prevádzkarne,
 • eviduje informácie o čase predaja v obchode a čase prevádzky služieb,
 • zabezpečuje prípravu a realizáciu jarmokov a vianočných trhov,
 • zabezpečuje prevádzkovanie tržnice, prenájom trhových stolov,
 • zabezpečuje prevádzkovanie pohrebísk, prenájom hrobových miest,
 • zabezpečuje prevádzkovanie verejných WC na pešej zóne,
 • zabezpečuje sezónnu prevádzku mobilnej ľadovej plochy na pešej zóne,
 • zabezpečuje sprevádzkovanie „Vianočnej drevenej dediny“ na pešej zóne,
 • zabezpečuje dražbu o právo na uzavretie nájomnej zmluvy na stanovištia TAXI,
 • vydáva povolenia pre organizovanie akcií na pevnej tribúne,
 • vydáva povolenia na užívanie verejného priestranstva pre umiestnenie cirkusov a technicko-zábavných atrakcií, zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a služieb,
 • vydáva individuálne licencie - rozhodnutia na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
 • vydáva  rozhodnutia  k zmene  individuálnej  licencie na prevádzkovanie  hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov,
 • vydáva vyjadrenia k hazardným hrám – technické zariadenia a kurzové stávky,
 • vyhotovuje osvedčenia o samostatne hospodáriacich roľníkoch a vedie ich evidenciu,
 • vyhotovuje osvedčenia o ukončení zápisu samostatne hospodáriacich roľníkoch do evidencie,
 • vydáva oprávnenie na vjazd do pešej zóny pre osoby zabezpečujúce kultúrne podujatia  a na ambulantný predaj,
 • vydáva stanoviská k realizácii verejných zbierok
 • využívanie kultúrnych domov Zolná a Lukové

 

Životné situácie

Oddelenie obchodu a služieb

 

Majetkovo - právne oddelenie

 

Kontakty

Ing. Anna Mazánová - vedúca, 045 5 303 237, anna.mazanova@zvolen.sk


Majetkovo-právne oddelenie

JUDr. Jana Pásztorová - vedúca, 045 5 303 245, jana.pasztorova@zvolen.sk

JUDr. Jana Kollárová - 045 5 303 245, jana.kollarova@zvolen.sk

Ing. Henrieta Kortišová- 045 5 303 244, henrieta.kortisova@zvolen.sk

Zuzana Kožáková - 045 5 303 244, zuzana.kozakova@zvolen.sk

Anna Ďurišová - 045 5 303 242, anna.durisova@zvolen.sk

Bc. Mariana Kyselová – 045 5303 279, mariana.kyselova@zvolen.sk

Mgr. Miriam Tóthová- 045 5 303 255, miriam.tothova@zvolen.sk

 

Oddelenie technického zabezpečenia majetku mesta

Ing. Alena Vaľková - vedúca, 045 5 303 259, alena.valkova@zvolen.sk

Mgr. Dana Ambrózyová - 045 5 303 259, dana.ambrozyova@zvolen.sk

Ing. Kvetoslava Kaňuščáková - 045 5 303 258, kvetoslava.kanuscakova@zvolen.sk

Ján Messinger - 045 5 303 258, jan.messinger@zvolen.sk

Pavel Fabian – údržbár, 045 5303 207, udrzba@zvolen.sk

Martin Malatinec – údržbár, 045 5303 207, udrzba@zvolen.sk


Oddelenie obchodu a služieb

Ing. Karol Bocek - vedúci, 045 5 303 217, karol.bocek@zvolen.sk

Ing.Michal Béreš - 045 5 303 162, michal.beres@zvolen.sk

Ing.Magdaléna Škrabalová - 045 5 303 217, magdalena.skrabalova@zvolen.sk


Mestské kúpele

Elena Muráňová - prevádzkový pracovník, 045 542 95 22, 0905 862 839


 


Úvodná stránka