Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Prenájom pozemkov v cintoríne Zlatý Potok - Zvolen pre automaty na sviečky formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom dvoch pozemkov v areáli cintorína Zlatý Potok vo Zvolene, a to z pozemku C KN parc.č. 4559/4 časť o výmere 0,5 m x 0,5 m a z pozemku C KN parc.č. 1995/7 časť o výmere 0,5 m x 0,5 m, k.ú. Zvolen    ( podľa priloženej snímky ). Min. výška nájomného 50,- €/jedno miesto/rok ( za dve miesta je min. výška nájmu 100,- €/rok), za účelom umiestnenia 2 ks automatu na predaj sviečok a náhradných náplní do kahancov.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov na Námestí SNP, Zvolen (bývalá pizzeria) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov o výmere 216,50 m2 na prízemí  a 222,41 m2 na I. poschodí v objekte na Námestí SNP súp.č. 1457/4 ( bývalá pizzeria ) Zvolen. Min. výška nájomného 70,- Eur/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov, za účelom umiestnenia prevádzky reštauračných a kaviarenských služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11, Zvolen (prevádzka BIO Potravín) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov spolu o výmere 226,13 m2 na prízemí v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11 ( prevádzka BIO Potravín - od zadného parkoviska za OD Prior ) Zvolen. Min. výška nájomného 60,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky obchodné priestory alebo služby.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte mestskej tržnice na ul. Trhová súp.č. 4166/6, Zvolen (bývalá manikúra) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov na prízemí v objekte mestskej tržnice na ul. Trhová súp.č. 4166/6 ( ostatne užívané ako prevádzka manikúry ) Zvolen, miestnosti spolu o výmere 21 m2. Min. výška nájomného 100,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte BUS stánov na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 na autobusovej stanici, Zvolen (ostatne užívané ako diskontná predajňa ) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov spolu o výmere 63,38 m2 v objekte "BUS  stánky" na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 (ostatnej užívané ako diskontná predajňa ) na autobusovej stanici, Zvolen. Min. výška nájomného 50,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte mestskej tržnice na ul. Trhová súp.č. 4166/6, Zvolen (bývalá predajňa panského textilu) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov na prízemí v objekte mestskej tržnice na ul. Trhová súp.č. 4166/6 ( bývalá predajňa panského textilu ) Zvolen, miestnosti spolu o výmere 25,40 m2. Min. výška nájomného 100,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 


Úvodná stránka