Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Prenájom nebyt.priestorov v objekte Mestskej plavárni na Hviezdoslavovej ul. Zvolen formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov na prízemí v objekte Mestskej plavárni na Hviezdoslavovej ul. súp.č. 50/14 Zvolen, o výmere 20,65 m2. Min. výška nájomného 70,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky masérskych služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom predajného stánku na Nám. SNP Zvolen ( pri pošte ) formou obchodno verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje vos podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na prenájom predajného stánku na Nám. SNP ( pri pošte ), na dobu neurčitú. Nájom min.    1 200,- Eur/rok , účel nájmu predaj pekárenských výrobkov, nealko.nápojov, rýchleho občerstvenia do ruky ( zapekanka, bageta, hot dog ), cukroviniek,  tlače, umeleckých predmetov, doplnkového tovaru (s výnimkou alkoholických nápojov a občerstvenia, ktoré vyžaduje prípravu mäsových výrobkov priamo v stánku).

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová )


 
 


Úvodná stránka