Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Prenájom nebyt.priestorov na Námestí SNP, Zvolen (bývalá pizzeria) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov o výmere 216,50 m2 na prízemí  a 222,41 m2 na I. poschodí v objekte na Námestí SNP súp.č. 1457/4 ( bývalá pizzeria ) Zvolen. Min. výška nájomného 50,- Eur/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov, za účelom umiestnenia prevádzky reštauračných a kaviarenských služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11, Zvolen (prevádzka BIO Potravín) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov spolu o výmere 226,13 m2 na prízemí v objekte Domu služieb na ul. J. Kozačeka súp.č. 2182/11 ( prevádzka BIO Potravín - od zadného parkoviska za OD Prior ) Zvolen. Min. výška nájomného 39,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky obchodné priestory alebo služby.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte BUS stánov na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 na autobusovej stanici, Zvolen (ostatne užívané ako diskontná predajňa ) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov spolu o výmere 63,38 m2 v objekte "BUS  stánky" na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 (ostatnej užívané ako diskontná predajňa ) na autobusovej stanici, Zvolen. Min. výška nájomného 35,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 


Úvodná stránka