Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Prenájom nebyt.priestorov v objekte Mestských kúpeľov na ul. P.O.Hviezdoslava súp.č. 50/14, Zvolen, formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov na II. nadzemnom podlaží v objekte Mestských kúpeľov na ul. P. O. Hviezdoslava súp.č. 50/14 ( v minulosti užívané ako fitnes ) Zvolen, miestnosti č. 2.40 o výmere 33,03 m2, miestnosť č. 2.41 o výmere 92,67 m2 a podiel v polovici na spoločných sociálnych zariadeniach o výmere 4,49 m2. Min. výška nájomného 50,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 


Úvodná stránka