Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Ponuka majetku na predaj a prenájom formou VOS

Predaj a prenájom majetku mesta formou VOS

Predaj bytu ul. J. Kráľa formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na odpredaj majetku mesta Zvolen :
• odpredaj bytu č. 4 (jednoizbový 33,21 m2), vchod č.21, na prízemí bytového domu súp. č.1478 na ul. J. Kráľa vo Zvolene. Minimálna kúpna cena je 35 600,- Eur.

Bližšie informácie : 045/5303 245 (  JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom predajného stánku na Nám. SNP Zvolen ( ostatne užívaný na predaj pekárenských výrobkov ) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na prenájom predajného stánku na Nám. SNP ( viď snímka - ostatne užívaný na predaj pekárenských výrobkov), na dobu neurčitú. Nájom min.    2 300,- Eur/rok , účel nájmu predaj tlače, umeleckých predmetov, cukroviniek, pekárenských výrobkov, nealkoholických nápojov, rýchleho občerstvenia do ruky - zapekanka, bageta, hot dog, doplnkového tovaru ( s výnimkou alkoholických nápojov a občerstvenia, ktoré vyžaduje prípravu mäsových výrobkov priamo v stánku ).

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov na Námestí SNP, Zvolen (bývalá pizzeria) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov o výmere 216,50 m2 na prízemí  a 222,41 m2 na I. poschodí v objekte na Námestí SNP súp.č. 1457/4 ( bývalá pizzeria ) Zvolen. Min. výška nájomného 50,- Eur/m2/rok, na dobu určitú 5 rokov, za účelom umiestnenia prevádzky reštauračných a kaviarenských služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 

Prenájom nebyt.priestorov v objekte BUS stánov na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 na autobusovej stanici, Zvolen (ostatne užívané ako diskontná predajňa ) formou obchodnej verejnej súťažeVytlačiť
 

Mesto Zvolen vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na prenájom nebyt. priestorov spolu o výmere 63,38 m2 v objekte "BUS  stánky" na Masarykovej ulici súp.č. 1215/62 (ostatnej užívané ako diskontná predajňa ) na autobusovej stanici, Zvolen. Min. výška nájomného 35,- Eur/m2/rok, za účelom umiestnenia prevádzky predajne alebo služieb.

Bližšie informácie : 045/5303 245 ( JUDr. Pásztorová, Ing. Mazánová )


 
 


Úvodná stránka