Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Prenájom majetku mesta

Prenájom majetku mesta - pozemkov, nebytových priestorov

Vybavuje: MsÚ, oddelenie majetkovo-právne, 2. posch. , č.dv. 239, 237, t.č. : 53 03 245, 53 03 237, e-mail: majetok@zvolen.sk


Potrebujete:

- prenájom pozemkov

doručiť žiadosť s uvedením účelu a predmetu nájmu (číslo parcely, m2 , katastrálne územie), aktuálna snímka z katastrálnej mapy, v ktorej bude vyznačená parcela, resp. jej časť, ktorá má byť predmetom nájmu
Poplatky: bez poplatku
Lehota na vybavenie: 30 dní ( do 30 dní po schválení v Mestskom zastupiteľstve )

 

- prenájom nebyt.priestorov

doručiť žiadosť s uvedním účelu a predmetu nájmu ( ulica ,súp.č. objektu, poschodie )

Poplatky: bez poplatkov

Lehota na vybavenie: 30 dní ( do 30 dní po schválení v Mestskom zastupiteľstve )

 

Výška ceny za prenájom a predaj pozemkov a za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje dohodou, pričom minimálne sadzby v jednotlivých zónach sú stanovené na základe cenovej mapy mesta. Nájomné za prenájom pozemku na nepodnikanie je vo všetkých zónach 0,16 €/ m2 / rok.
 


 


Úvodná stránka