Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Referát informatiky

Kompetencie

Referát informatiky patrí do úseku prednostu a plní najmä tieto úlohy:

 • vypracúva a napĺňa stratégie získavania, spracúvania, využívania, archivácie, prezentácie a poskytovania informácií prostredníctvom výpočtovej techniky v organizačných útvaroch mesta Zvolen,
 • získava digitálne dáta z existujúcich zdrojov (MsÚ, správcovské organizácie, štátna správa, spolupracujúce organizácie, dodávatelia ...),
 • vykonáva a zabezpečuje
  - budovanie a fungovanie všetkých zložiek informačného systému mesta (hardware,      software, siete, dáta ...), ako i ostatného software (kancelársky SW a ostatné dáta v     digitálnej forme – zbierky zákonov, elektronické slovníky a pod.),
  - servis a prevádzku hardware a software pre organizačné útvary mesta Zvolen,
  - digitalizáciu dát, konverziu dát, zálohovanie dát (tvorba digitálnych dátových archívov) a       analýzu dát,
  - antivírové opatrenia a plní ďalšie úlohy v oblasti informačnej bezpečnosti,
  - výmenu spotrebného materiálu a náhradných dielov k výpočtovej technike,
  - nákup nového hardware, software a ostatných informačných technológií,
  - elektronickú komunikáciu MsÚ s okolím,
  - školenia a poradenstvo pre všetky organizačné útvary mesta Zvolen,
 • spracováva prezentácie mesta a jeho organizačných útvarov prostredníctvom intranetu a internetu,
 • poskytuje dáta v rôznej forme (digitálne, analógové) rôznym klientom na základe platných právnych a interných predpisov,
 • pripravuje návrhy na všeobecne záväzné nariadenia v riadenej oblasti.


Životné situácie

Referát informatiky vybavuje:


Kontakty

Ing. Peter Šuchaň - vedúci , 045 5 303 252, peter.suchan@zvolen.sk

Peter Blaho - 045 5 303 252, peter.blaho@zvolen.sk

Mgr.Tatiana Žlnková - 045 5 303 205, tatiana.zlnkova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka