Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozkopávkové povolenie

Zvláštne užívanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (rozkopávka)

Vybavuje: odbor výstavby, životného prostredia a dopravy, prístavba MsÚ, 1. poschodie, č. dv. 111, t.č. 53 03 296 , e-mail: ovzp@zvolen.sk

Potrebujete: vyplnenú žiadosť, ktorá je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu MsÚ alebo si ju môžete nájsť na www.zvolen.sk

Prílohy k žiadosti:
1. projekt dočasného dopravného značenia odsúhlasený ODI OR PZ Zvolen
2. situačný náčrt s okótovanou rozkopávkou a voľnou šírkou vozovky, resp. chodníka, prípadne situáciu z digitálnej technickej mapy mesta (referát informatiky, MsÚ, 2. poschodie, č.dv. 226, č. tel. 5303 205)
3. zakreslené a príslušnými správcami potvrdené trasy podzemných inž. sietí v správe Mesta Zvolen (verejné osvetlenie, optická sieť ZOMES)

4. kópia dokladu o zaplatení správneho poplatku

 

Lehota: do 30 dní po doložení všetkých potrebných dokladov

 

Upozornenie: po obdržaní rozhodnutia je nutné oboznámiť sa s podmienkami, za akých je vydané (meranie miery zhutnenia, atesty použitých materiálov, termíny). Po ukončení prác je nutné odovzdať s preberacím protokolom všetky požadované doklady!


 
 T_rozkopavka.pdf (26.3 kB) T_rozkopavka.pdf (26.3 kB)

 

 


Úvodná stránka