Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Školstvo

Kompetencie

Odbor školstva plní úlohy v oblastiach:

Odbor školstva ako samostatný odbor Mestského úradu vo Zvolene vznikol dňa 01.07.2002 prechodom kompetencií v oblasti školstva z orgánov štátnej správy na obce v zmysle zákona NR SR č. 416/2001 Z.z.

Na odborné zabezpečenie činností spojených s preneseným výkonom štátnej správy v školstve v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstva školskej samospráve v platnom znení bol k 01.07.2004 zriadený školský úrad.

Školský úrad je organizačne včlenený do odboru školstva Mestského úradu a odborne zabezpečuje úlohy a činnosti v oblasti školstva v súčasnosti pre:

  • 10 základných škôl (ďalej len ZŠ),
  • 6 ZŠ s materskou školou (ďalej len ZŠ s MŠ),
  • 23 MŠ,
  • 3 základné umelecké školy (ďalej len ZUŠ) a
  • 1 centrum voľného času (ďalej len CVČ) v pôsobnosti spoločného obecného úradu.


Životné situácie

Odbor školstva vybavuje:

  • Zverejňovanie úradných oznamov o voľných miestach pedagogických zamestnancov škôl
  • Oznámenia o verejných podujatiach škôl a školských zariadení
  • Zverejňovanie metodických usmernení pre školy a školské zariadenia
  • Aktuálna miestna školská legislatíva
  • Informácie o rozvojových projektoch v regionálnom školstve


Kontakty

Odbor školstva mesta

PhDr. Zuzana Almáši Koreňová - vedúca, 045 5 303 204, zakorenova@zvolen.sk  

Mgr. Kamila Strapková - 045 5 303 220, kamila.strapkova@zvolen.sk

Mgr. Viera Skaláková - 045 5 303 250, viera.skalakova@zvolen.sk

Školský úrad

Mgr. Monika Michalcová - 045 5 303 247, monika.michalcova@zvolen.sk

Mgr. Miriam Rašnerová - 045 5 303 299, miriam.rasnerova@zvolen.sk
 


 


Úvodná stránka