Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek prednostu mestského úradu

Kompetencie

Úsek prednostu mestského úradu plní úlohy v oblastiach:

  • Riadi a zodpovedá za činnosť mestského úradu a plní úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečením jeho činnosti,
  • Priamo riadi vedúcich odborov Mestského úradu podľa organizačnej štruktúry,
  • Koordinuje odbornú a metodickú činnosť v riadenom úseku,
  • Koordinuje a vyjadruje sa ku spôsobu verejného obstarávania a ku súťažným podmienkam,
  • Zabezpečuje spoluprácu s orgánmi štátnej správy a inými orgánmi a inštitúciami v rámci kompetencií riadeného úseku,
  • Zabezpečuje spoluprácu s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
  • Zabezpečuje koordináciu pracovných činností s ostatnými organizačnými útvarmi mesta,
  • Zabezpečuje dodržiavanie platných právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení a riadených dokumentov,
  • Poskytuje súčinnosť pri kontrolných akciách, prešetrovaní sťažností a petícií,
  • Plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátora.

Kontakty

Ing. Jozef Mikuš - prednosta, 045 5 303 232, prednosta@zvolen.sk, kancelariaprednostu@zvolen.sk

Erika Šoltésová - sekretariát, 045 5 303 231, erika.šoltesova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka