Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Úsek primátorky mesta

Kompetencie

Úsek primátorky mesta plní úlohy v oblastiach:

 • riadi činnosť a chod sekretariátu primátorky a viceprimátora
 • zodpovedá za vedenie evidencie agendy došlej a odoslanej pošty formálnu stránku vypracovaných materiálov pre primátorku
 • koordinuje podpisovanie rozhodnutí a zmlúv
 • koordinuje časový rozvrh návštev primátorky a viceprimátora
 • koordinuje prijímanie návštev a stránok k primátorke a k viceprimátorovi
 • koordinuje pracovné cesty primátorky a viceprimátora
 • zabezpečuje porady a rokovania u primátorky
 • zabezpečuje kontrolu náležitostí materiálov pred podpisom primátorky
 • zabezpečuje denný program primátorky
 • zabezpečuje podklady na rokovania poradných orgánov u primátorky
 • spracúva a sumarizuje odborné podklady z jednotlivých odborov
 • spolupracuje  s vedúcimi odborov pri vybavovaní bežných neohlásených návštev
 • vykonáva všetky kancelárske a sekretárske práce podľa pokynov primátorky a viceprimátora
 • plní ďalšie úlohy podľa rozhodnutia primátorky a viceprimátora


Kontakty

Primátorka mesta

Ing. Lenka Balkovičová, Tel.: 045 5330 006, E-mail: primatorka@zvolen.sk

Asistent primátorky

JUDr. Michal Gaboň, Tel.: 045 5303 290, E-mail: mgabon@zvolen.sk

Zástupca primátorky:

Ing. Vladimír Lupták - Tel.: 045 5303 216, E-mail: viceprimator@zvolen.sk

Sekretariát:

Bc. Katarína Cúttová - Tel.: 045 5303 212, E-mail: kcuttova@zvolen.sk

Erika Laššanová - Tel.: 045 5303 216, E-mail: elassanova@zvolen.sk

referenti pre styk s verejnosťou

PhDr. Martin Svatuška - Tel.: 045 5303 239, E-mail: msvatuska@zvolen.sk

Mgr. Eva Ježovičová - Tel.: 045 5303 239, E-mail: ejezovicova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka