Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia pre voliča
 


 
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 - Mesto Zvolen
 Vysledky_volieb.pdf (470.2 kB) (470.2 kB)

 
Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb
 Rozhodnuzie predsedu Národnej rady SR.pdf (32.9 kB) (32.9 kB)

 
Zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí
 zákon č. 3461990 Zb.pdf (142.1 kB) (142.1 kB)

 
Oznámenie o počte obyvateľov
 oznámenie o počte obyvateľov.pdf (161.9 kB) (161.9 kB)

 
Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov
 oznámenie o určení VO a počtu poslancov.pdf (183.6 kB) (183.6 kB)

 
Delegovanie členov a náhradníkov do MVK a OVK - všeobecná informácia
 delegovanie členov do MVK A OVK - všeobecná informácia.pdf (19.6 kB) (19.6 kB)

 
Odovzdávanie kandidátnych listín
 odovzdávanie kandidátnych listín.pdf (27.6 kB) (27.6 kB)

 
Petícia - počet podpisov
 petícia - počet podpisov.pdf (10.3 kB) (10.3 kB)

 
Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie - tlačivo
 delegovanie člena a náhradníka do MVK - tlačivo.rtf (5.1 kB) (5.1 kB)

 
Delegovanie člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie - tlačivo
 delegovanie náhradníka do OVK - tlačivo .rtf (5.1 kB) (5.1 kB)

 
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
 Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva.rtf (160.1 kB) (160.1 kB)

 
Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
 Vzor kandidátnej listiny nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti).rtf (157.6 kB) (157.6 kB)

 
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti)
 Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby starostu obce (primátora mesta, starostu mestskej časti).rtf (158.1 kB) (158.1 kB)

 
Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva
 Vzor kandidátnej listiny politickej strany (politického hnutia, koalície) pre voľby do obecného (mestského, miestneho) zastupiteľstva.rtf (175.3 kB) (175.3 kB)

 
Servisná skupina
 servisná_skupina.pdf (555.5 kB) (555.5 kB)

 
Organizačná skupina
 organizačná_skupina.pdf (564 kB) (564 kB)

 
Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie
 vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf (21.1 kB) (21.1 kB)

 
Usmernenie MV SR k delegovaniu členov do volebných komisií
 Usmernenie MV SR k delegovaniu členov do volebných komisi….pdf (35.9 kB) (35.9 kB)

 
Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí
 Harmonogram_OTZ_Final.pdf (43.9 kB) (43.9 kB)

 
Volebné obvody a ulice
 Volebne_obvody_ulice.pdf (31.2 kB) (31.2 kB)

 
Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na primátora mesta Zvolen a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen
 oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidát….pdf (23.2 kB) (23.2 kB)

 
Kandidáti na starostov nemusia dokladovať stredné vzdelanie
 SŠ vzdelanie a kandidáti na primátorax.pdf (32.2 kB) (32.2 kB)

 
Volebné okrsky
 Volebne okrsky.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Miestna volebná komisia vo Zvolene pre voľby do orgánov samosprávy 2014
 Miestna volebná komisia.pdf (123.6 kB) (123.6 kB)

 
Vyhlásenie kandidatúry pre voľby primátora mesta Zvolen
 Vyhlasenie kandidatury-primator.pdf (329 kB) (329 kB)

 
Zoznam obvodov, okrskov a ulíc
 Obvody_okrsky_ulice.pdf (209.5 kB) (209.5 kB)

 
Delegovanie členov do okrskových volebných komisií
 DELEGOVANIE ĆLENOV DO OKRSKOVÝCH VOLEBNÝCH KOMISII.pdf (253.5 kB) (253.5 kB)

 

PLAGÁTOVACIE PLOCHY – VOĽBY 2014

P O Z O R    Z M E N A ! !

Upozorňujeme, že grafické znázornenie plagátovacích plôch zverejnené dňa 10. októbra 2014 bolo upravené v časti : VO č, 1 Zvolen – Sekier, VO č. 4 – Podborová  a v časti VO č. 5 – Zvolen – CMZ-Východ.

PLAGÁTOVACIE  PLOCHY –  VOĽBY 2014

V zmysle  ustanovenia § 30 ods. 10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a prijatévo Všeobecne záväzného nariadenia mesta č.  161 o vylepovaní volebných plagátov a iných nosičov informácií na verejných priestranstvách počas volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 15. novembra 2014 v prílohe uvádzame grafické rozdelenie jednotlivých plagátovacích plôch podľa určených volebných obvodov :

Číslo na plagátovacej ploche určuje, kde na plagátovacej ploche si môžu kandidujúce subjekty  umiestniť svoj plagát.

Číslo uvedené na plagátovacej ploche nie je totožné s číslom uvedeným vo „Vyhlásení kandidatúry.“   Na hlasovacom lístku budú mať jednotliví kandidáti čísla, ktoré sú  uvedené vo vyhlásení kandidatúry (Vyhlásenie kandidatúry je zverejnené na www.zvolen.sk  a na úradnej tabuli mesta. )

Volebná kampaň začína 29. októbra  2014 a trvá do 13. novembra 2014


 
Vymedzenie plagátovacích plôch na území mesta Zvolen pre voľby konané dňa 15. 11. 2014

 


Úvodná stránka